Porto Novo

Satzbeispiele & Übersetzungen

Porto
Oporto
Porto
Postage
Porto- und Telekommunikationskosten;
expenditure on correspondence and telecommunications;
Lissabon, Porto
Lisbon, Porto
Novo Mesto, Slowenien
Novo mesto, Slovenia
Porto;
Porto;
- Porto,
- Piraeus,

Porto Novo

Satzbeispiele & Übersetzungen

Lisbon, Porto
Lissabon, Porto
Novo mesto, Slovenia
Novo Mesto, Slowenien
Porto;
Porto;