Plackerei (Nomen)

1

toil (n)

Arbeit
2

drudgery (n)

Arbeit, tedious work
3

travail (n)

Arbeit
4
Arbeit
Arbeit
7