Pirouette (Nomen)

1

pirouette (n)

Tanzen
2

twirl (n)

Tanzen
3

pirouette (Nomen | Verb)

1

Pirouette (n)

dancing
dancing
dancing