DE Phrasen mit nysibiriska öarna EN Übersetzungen
Småland med öarna (lediglich die folgende NUTS-3-Region) Småland med öarna (only the following NUTS3 region)