needle fir

Satzbeispiele & Übersetzungen

Needle valve
Nadelventil
Guatemalan fir
Guatemala-Tanne
Needle appearance
Erscheinen der Nadeln
Needle casts and needle- rust fungi
Nadelverlust und Nadelrost verursachende Pilze
Fir, Abies sibirica, ext.
Tanne, Abies sibirica, Extrakt
Needle.
Nadel
Wien FIR;
FIR Wien;
Praha FIR;
FIR Praha;
Budapest FIR;
FIR Budapest;
Amsterdam FIR;
FIR Amsterdam;
Bucharest FIR.
FIR Bucharest.