nachlaufender Indikator

Satzbeispiele & Übersetzungen

Indikator
Indicator
MASSGEBLICHER INDIKATOR
RELEVANT INDICATOR
Response-Indikator
Response indicator
Cash-flow-Indikator
Cash Flow Indicator
Wirkungskategorie-Indikator
Impact category indicator
EF-Wirkungskategorie-Indikator
Environmental footprint impact category indicator
EF-Wirkungskategorie-Indikator
EF Impact Category Indicator
Indikator ID
Indicator ID
Ergebnis-indikator
Result indicator