DE Phrasen mit na EN Übersetzungen
Osvedčenienaa znížené dovozné clo na tovar č.… zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za …/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené … zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za …/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené
tschechisch Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 na na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. in Czech Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č.
Nicht verfügbar NA Not available NA
tschechisch „Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 na na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. in Czech ‘Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č.
Slowakisch Balené koncentrované maslo určenénaa priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja) in Slovak Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)
Slowakisch Určenénaa uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. In Slovak Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č.
NA — Namibia MG — Madagascar
NA — Namibia NA – Namibia
Nähragar (NA) Nutrient Agar (NA)
Natrium (Na) Sodium (Na)
Tschechisch „Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 na na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. in Czech ‘Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č.
Slowakisch: Osvedčenienaa znížené dovozné clo na tovar č. in Slovak: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č.
Oberdeck (Na): (1) Upper deck (Na): (1)
Oberdeck (Na): (2) Upper deck (Na) (2):
Tschechisch Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 na na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. in Czech Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č.
(Na-Salz) (Na salt)
NA – Namibia NA — Namibia
Neodklбdejte je do nбdonana odpadky ani na smetiљtě. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smetiště.
Nie wyrzucać do pojemnikуnana śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci. Nie wyrzucać do pojemników na śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci.
NA — Namibia NA — Namibia
General Estêvão NA MENA General Estêvão NA MENA d.o.b.
Oberstleutnant Daba NA WALNA (alias "Daba Na Walna") Lieutenant colonel Daba NA WALNA (a.k.a. “Daba Na Walna)
Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete .“ Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete .’
TA - "NA" YEI –"NA"> TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>
- Refundacji udziela sie na nie wiecej niz ... (ilosc, na która wydano licencje) - Refundacji udziela sie na nie wiecej niz ... (ilosc, na która wydano licencje)
- prognozy, na poziomie wspólnotowym, dotyczące trendów w popycie, globalnego potencjału i cen na rynku, na najbliższe pięć lat; - prognozy, na poziomie wspólnotowym, dotyczące trendów w popycie, globalnego potencjału i cen na rynku, na najbliższe pięć lat.
NA: keine Angaben NA : Unspecified.
na Creţu na Creţu
diów wyższychnaa kie- diów wyższych na kie-
na wskazany niżej adres na wskazany niżej adres