Muscheln sammeln

1
  • Muscheln n.n.b. CLX
  • Clams n.e.i.

Satzbeispiele & Übersetzungen

LEBENDE MUSCHELN
LIVE BIVALVE MOLLUSCS
Lebende Muscheln
LIVE BIVALVE MOLLUSCS
Lebende Muscheln
Live bivalve molluscs
Muscheln
Molluscs
Muscheln
Bivalve molluscs
Muscheln
Mollusc bivalves
Muscheln
bivalve molluscs
Kamm-Muscheln und Pilger-Muscheln der Gattungen Pecten, Chlamys oder Placopecten
Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten
Kamm-Muscheln und Pilger-Muscheln der Gattungen Pecten, Chlamys oder Placopecten
Scallops incl. queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten
Sammeln, verteilen
Gathering, distribution
MUSCHELN
MYTILOIDA
Fische und Muscheln,
fish and shellfish,
Diverse Muscheln
Misc. shellfish
Material sammeln
Collecting information
a. Lebende Muscheln
Live bivalve molluscs
VII Lebende Muscheln
VII LIVE BIVALVE MOLLUSCS