man-eating shark

Satzbeispiele & Übersetzungen

Gulper shark
Rauer Dornhai
Gulper shark
Rauher Dornhai
Gulper shark
Rauer Schlingerhai
Gulper shark
Schlinghai
Blue shark
Langflossen-Hai
Deepwater shark
Tiefseehai
Small shark
Kleiner Hai
Shark
Hai
Basking shark
Riesenhai
Basking shark
Gabeldorsche
Basking shark
Porbeagle Riesenhai
Basking shark
Pelochelys spp.
Basking shark
Rana catesbeiana
Kitefin shark
Hering
Kitefin shark
Hundshai
Kitefin shark
Laternenfisch
Kitefin shark
Schokoladenhai
Kitefin shark
Kurzschwanzkrebse
Tope shark
Seelachs
Tope shark
Seezunge
Tope shark
Seeteufel
Tope shark
Hundshai
Tope shark
South-Georgia-Eisfisch
Tope shark
Scalloped hammerhead
Dusky shark
Sandbankhai
Whale shark
Walhai
Whale shark
RAJIFORMES
Whale shark
Zagros-Molch ELASMOBRANCHII
Whale shark
PRISTIFORMES
Greenland shark
Eishai
Thresher shark
Mackerel-like fishes n.e.i.
Sandbar shark
Atlantischer Braunhai
Copper shark
Silky shark Kupferhai
Milk shark
Blauhaie n.n.b.
Bramble shark
Sailfin roughshark
Frilled shark
Kragenhai
Shark fins
Haifischflossen
the listings of the Basking Shark and Whale Shark in CITES Appendix II;
die Aufnahme des Riesenhais und des Walhais in Anhang II des CITES,