malicious joy

Satzbeispiele & Übersetzungen

malicious intervention
Sabotage
Their names are Frank Thomas, Mick Napier and Joy Cherkaoui.
Es handelt sich dabei um Frank Thomas, Mick Napier and Joy Cherkaoui.