Loddon lily

Satzbeispiele & Übersetzungen

Wakerorobin wood-lily PEDALIACEAE
Waldlinie, Dreiblatt
Sessile-flowered wakerobin wood-lily
Waldlilie, Dreiblatt
Lily Jacobs
Lily Jacobs
Jacobs Lily
Jacobs Lily
Lily Jacobs to replace
Lily Jacobs anstelle von
Lily Jacobs ,
Lily Jacobs ,
Lily Jacobs , on behalf of the PSE Group,
Lily Jacobs im Namen der PSE-Fraktion,
Lily Jacobs, Genowefa Grabowska, Michael Cashman, Iles Braghetto
Lily Jacobs, Genowefa Grabowska, Michael Cashman, Iles Braghetto
Iles Braghetto, Michael Cashman, Genowefa Grabowska, Lily Jacobs
Iles Braghetto, Michael Cashman, Genowefa Grabowska, Lily Jacobs
Michael Cashman, Lily Jacobs, Genowefa Grabowska, Iles Braghetto
Michael Cashman, Lily Jacobs, Genowefa Grabowska, Iles Braghetto
Genowefa Grabowska, Iles Braghetto, Michael Cashman, Lily Jacobs
Genowefa Grabowska, Iles Braghetto, Michael Cashman, Lily Jacobs
Guy Bono, Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Corien Wortmann-Kool
Guy Bono, Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Corien Wortmann-Kool
Giovanna Corda, Lily Jacobs, Johannes Lebech, Linda McAvan
Giovanna Corda, Lily Jacobs, Johannes Lebech, Linda McAvan
Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Lily Jacobs
Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Lily Jacobs