loan arrangement

Satzbeispiele & Übersetzungen

Arrangement
Anordnung
Arrangement
Abkommen
Arrangement
Vereinbarung
Arrangement
Anbauschema
Arrangement
Anbau
rectification of a breach of a long-term loan arrangement; and
Behebung einer Verletzung einer langfristigen Kreditvereinbarung; sowie
ARRANGEMENT
ANBAUSCHEMA
ARRANGEMENT
ABKOMMEN
Arrangement A
Anordnung A
GENERAL ARRANGEMENT
ALLGEMEINE REGELUNG