Gesuchter Begriff LG hat 2 Ergebnisse
DE Deutsch EN Englisch
LG LG
DE Phrasen mit lg EN Übersetzungen
EC Logbuch LG EC Logbook LW
wobei x = Lg(Pe) where x = Lg (Pe),
- LG Electronics Corporation, Seoul, - LG Electronics Corporation, Seoul,
m ≥ 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m | m ≥ 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m |
LG Electronics Corporation | 14,3 % | LG Electronics Corporation | 14,3 % |
LG Electronics Corporation | 74,8 % | LG Electronics Corporation | 74,8 % |
LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul | 14,3 | A734 | LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul | 14,3 | A734 |
LG Electronics Corporation | 12,2 % | LG Electronics Corporation | 12,2 % |
Turmdrehkräne | | 98 + lg P | 96 + lg P | Tower cranes | | 98 + lg P | 96 + lg P |
Schweißstrom- und Kraftstromerzeuger | Pel ≤ 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel | Welding and power generators | Pel ≤ 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |
2 %lt% Pel ≤ 10 | 98 + lg Pel | 96 + lg Pel | 2 < Pel ≤ 10 | 98 + lg Pel | 96 + lg Pel |
10 %gt% Pel | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel | 10 > Pel | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |
Schweißstrom- und | Pel ( 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel | Welding and power | Pel ( 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |
LG Electronics Corporation | 12,2% | LG Electronics Corporation | 12,2% |
LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul | 12,2% | A734 | LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul | 12,2% | A734 |
Lenz | | | | | (mod.)= LG 22.44 | Lenz | | | | | (mod.)= LG 22.44 |
Kettenbaggerlader | P %gt% 55 | 87 + 11 lg P | 84 + 11 lg P(2) | tracked excavator-loaders | P > 55 | 87 + 11 lg P | 84 + 11 lg P(2) |
m ( 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m | m ( 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m |
Turmdrehkräne | 98 + lg P | 96 + lg P | Tower cranes | 98 + lg P | 96 + lg P |
P %gt% 70 | 89 + 11 lg P | 86 + 11 lg P(2) | rammers) | P > 70 | 89 + 11 lg P | 86 + 11 lg P(2) |
89 + 11 lg 89 + 11 lg
87 + 11 lg 87 + 11 lg
85 + 11 lg 85 + 11 lg
83 + 11 lg 83 + 11 lg
97 + 2 lg 97 + 2 lg
86 + 11 lg 86 + 11 lg
82 + 11 lg 82 + 11 lg
80 + 11 lg 80 + 11 lg
11 lg 11 lg
95 + 2 lg 95 + 2 lg
EN Englisch DE Deutsch
LG LG