lathes

  • Lathes
  • Drehmaschinen
  • Horizontal lathes
  • Horizontal-Drehmaschinen
  • Other lathes
  • andere Drehmaschinen

Satzbeispiele & Übersetzungen

Automatic lathes
Drehautomaten
Numerically controlled horizontal lathes, turning centres
Horizontal-Drehzentren
Non-numerically controlled horizontal automatic lathes
Horizontal-Drehautomaten, nicht numerisch gesteuert
Numerically controlled vertical lathes, turning centres
Senkrecht-Drehzentren
Non-numerically controlled vertical lathes
Andere Drehmaschinen, nicht numerisch gesteuert, zur spanabhebenden Metallbearbeitung
Lathes for removing metal
Drehmaschinen zur spanabhebenden Metallbearbeitung