DE Phrasen mit kvóta EN Übersetzungen
Celní kvóta pro období od 1.7… do 30.6… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES. Celní kvóta pro období od 1.7… do 30.6… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.