Gesuchter Begriff knife-blade contact hat ein Ergebnis
Gehe zu
EN Englisch DE Deutsch
knife-blade contact (n) Messerkontakt (n)

EN DE Übersetzungen für contact

contact (n) [person] Verbindung (n) {f} [person]
contact (v) Eingriff (v) {m}
contact (v)
 • contacted
 • contact
 • contact
 • contacted
 • contacted
anliegen (v)
 • angelegen
 • liegst an
 • liegen an
 • lagen an
 • lieg an
to contact (v) [person]
 • contacted
 • contact
 • contact
 • contacted
 • contacted
erreichen (v) [person]
 • erreicht
 • erreichst
 • erreichen
 • erreichtest
 • erreichten
 • erreich(e)
contact (v) Anschlußdraht (v)
contact (n) Berührung (n) {f}
contact (n v) [an act of touching physically] Berührung (n v) {f} [an act of touching physically]
contact (n) Kontakt (n) {m}
contact (v) Kontakt (v) {m}
contact (n v) [an act of touching physically] Kontakt (n v) {m} [an act of touching physically]