Klugheit (Nomen)

1
Scharfsinn
2
Scharfsinn
3
Verstand
4

smartness (n)

Verstand, Sinn
5

wits (n)

Sinn
6

wit (n)

Sinn
7
Sinn
8
Sinn
9
Sinn
10