isinglass(Nomen)

technical
technical
  • Isinglass
  • Hausenblase
  • Bengal, Ceylon, Chinese or Japanese isinglass
  • Bengalische, ceylonesische, chinesische oder japanische Hausenblase
  • isinglass,
  • Hausenblase,

Satzbeispiele & Übersetzungen

Gelose; Kanten, Bengal, Ceylon, Chinese or Japanese isinglass; Layor Carang
Agar; Kanten; Agartang; chinesische oder japanische Gelatine; Layor Carang