DE Phrasen mit inkräkta på EN Übersetzungen
Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.“ Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.’.
För en kvantitet på … kg“ För en kvantitet på … kg’
För en kvantitet på … kg“ För en kvantitet på … kg’.
in dänischer Sprache:„Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk“ und „Tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk“, in Danish: ‘Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk’ and ‘Tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk’,
in schwedischer Sprache:„Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk“ und „Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk“. in Swedish: ‘Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk’ and ‘Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk’.
Standardformuläret kan fyllas i på franska eller engelska.“ Standardformuläret kan fyllas i på franska eller engelska.’
auf Norwegisch: ‚morsmelkerstatning basert på kumelk‘ und ‚tilskuddsblanding basert på kumelk‘.“ in Norwegian: “morsmelkerstatning basert på kumelk” and “tilskuddsblanding basert på kumelk”.’
kunta, kommun, kommun på Åland, commune, arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,
För en kvantitet på … kg“. För en kvantitet på … kg’.
På Europeiska gemenskapens vägnar På Europeiska gemenskapens vägnar
kunta, kommun, kommun på Åland, kunta, kommun, kommun på Åland
- För en kvantitet på ... kg. - För en kvantitet på ... kg.
- Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst ... (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgningsdato - Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst ... (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgningsdato
På Kongeriget Danmarks vegne På Kongeriget Danmarks vegne
På Europeiska gemenskapens vagnar På Europeiska gemenskapens vagnar
- Sikkerhed på ... EUR - Sikkerhed på ... EUR
2.3.2. Økonomisk støtte til Combus med henblik på privatisering 2.3.2. Økonomisk støtte til Combus med henblik på privatisering
- have aktiviteter på tilsvarende markeder. - have aktiviteter på tilsvarende markeder.
- Hvad angår anmeldt støtte: "Anmeldelser, der indgår til Kommissionen før den 10. oktober 2004, vil blive vurderet på grundlag af de på anmeldelsestidspunktet gældende kriterier." - Hvad angår anmeldt støtte: "Anmeldelser, der indgår til Kommissionen før den 10. oktober 2004, vil blive vurderet på grundlag af de på anmeldelsestidspunktet gældende kriterier."
117. På grundlag af de oplysninger, som de danske myndigheder har givet, kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt kontrollere, om støtten er begrænset til det strengt nødvendige minimum, og udtrykker derfor sin tvivl på dette område. 117. På grundlag af de oplysninger, som de danske myndigheder har givet, kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt kontrollere, om støtten er begrænset til det strengt nødvendige minimum, og udtrykker derfor sin tvivl på dette område.
12. Försäljningspriset fastställdes på grundval av informella kontakter med lokala experter och en angränsande kommun och på en värdering av Ernst %amp% Young Real Estate. Inga formella bevis på någon oberoende värdering av marken har dock lämnats. 12. Försäljningspriset fastställdes på grundval av informella kontakter med lokala experter och en angränsande kommun och på en värdering av Ernst %amp% Young Real Estate. Inga formella bevis på någon oberoende värdering av marken har dock lämnats.
Kravet på anmälan Kravet på anmälan
2.2.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro, på förmånliga villkor 2.2.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro, på förmånliga villkor
3.1.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro 3.1.1.1. Det långfristiga lånet på 39,5 miljoner euro
132. Sammanfattningsvis tvivlar kommissionen med tanke på det ovan sagda på följande: 132. Sammanfattningsvis tvivlar kommissionen med tanke på det ovan sagda på följande:
Rechtsgrundlage: Lag (1999:673) om skatt på avfall Legal basis: Lag (1999:673) om skatt på avfall
Lag (1994:1776) om skatt på energi; "Lag (1994:1776) om skatt på energi"
(15) Antallet af begunstigede forventes at blive på omkring 85 produktionsprocesser fordelt på ca. 120 produktionsenheder. (15) Antallet af begunstigede forventes at blive på omkring 85 produktionsprocesser fordelt på ca. 120 produktionsenheder.
Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland
Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning
udfærdiget på eller ledsaget af en oversættelse til enten et sprog, som De forstår, eller som er det officielle sprog på forkyndelsesstedet. udfærdiget på eller ledsaget af en oversættelse til enten et sprog, som De forstår, eller som er det officielle sprog på forkyndelsesstedet.