ingenuous (Adjektiv)

1
3
behavior
4

naiv (a)

behavior