Indikator(Nomen)

1
  • Indikator zur Aktualisierung
  • Updating indicator
  • Indikator
  • Indicator
  • MASSGEBLICHER INDIKATOR
  • RELEVANT INDICATOR

Satzbeispiele & Übersetzungen

Response-Indikator
Response indicator
Cash-flow-Indikator
Cash Flow Indicator
Wirkungskategorie-Indikator
Impact category indicator
EF-Wirkungskategorie-Indikator
Environmental footprint impact category indicator
EF-Wirkungskategorie-Indikator
EF Impact Category Indicator
Indikator ID
Indicator ID
Ergebnis-indikator
Result indicator