indicative(Adjektiv)

general
general
 • Indicative refund amount
 • Indikativer Erstattungssatz
 • Indicative refund amount
 • Indikativer Erstattungsbetrag
 • Indicative allocation
 • Indikative Mittelaufteilung
 • INDICATIVE FINANCING PLAN
 • INDIKATIVER FINANZIERUNGSPLAN
 • Indicative budgetary breakdown
 • Indikative Aufteilung der Mittel
 • Indicative measurements
 • indikative Messungen

Satzbeispiele & Übersetzungen

Indicative criteria
Richtkriterien
Indicative amounts
Richtwerte
Indicative measurements
Orientierende Messungen
Indicative Criteria
Richtkriterien
Indicative trajectory
Indikativer Zielpfad
Indicative benchmarks
Richtwerte
Indicative benchmarks
Unverbindliche Referenzwerte
Indicative Benchmarks
Unverbindliche Referenzwerte
INDICATIVE BENCHMARKS
UNVERBINDLICHE REFERENZWERTE
Indicative value
Richtwert
Indicative evidence
Indizien
an indicative
als Hinweis
Indicative timing
Indicative timing