horizontale Biegepresse (Nomen)

1

bulldozer (n)

Satzbeispiele & Übersetzungen

HORIZONTALE MASSNAHMEN
HORIZONTAL MEASURES
Horizontale Risikofaktoren
Horizontal risk factors
Horizontale Koordinaten
Horizontal coordinates
Horizontale Fragen
Horizontal issues
Horizontale Fragen
Horizontal questions
HORIZONTALE BESTIMMUNGEN
HORIZONTAL PROVISIONS
Horizontale Kraft
Horizontal force
Horizontale Auswirkungen
Horizontal effects
Horizontale Ausrichtung
Horizontal orientation
HORIZONTALE VERPFLICHTUNGEN
HORIZONTAL COMMITMENTS
Horizontale
Horizontal distances
Horizontale Einstellung
Horizontal adjustment
Horizontale Mindestwinkel
Minimum horizontal visibility angles
horizontale Kraft
Horizontal force
Horizontale Auslenkung
Lateral deviation
Horizontale Aspekte
Horizontal issues
Horizontale Aspekte
Horizontal aspects
Horizontale Ebene
Horizontal plane
HORIZONTALE VORSCHRIFTEN
HORIZONTAL RULES
Horizontale Gliederung
Horizontal layout
Horizontale Aufgaben
Horizontal services
Horizontale Direktbeihilfen
Direct aids of a horizontal nature
Horizontale Ziele
Horizontal objectives
Horizontale Themen
Horizontal issues
Horizontale Themen
Horizontal Issues
HORIZONTALE ARBEITSDOKUMENTE
HORIZONTAL WORKING DOCUMENTS