heulen(Verb)

Stimme
2

yowl(v)

Hund
3
Motor
4

yelp(v)

Tiere
Stimme
6

cry(v)

Stimme
7
Stimme
8

wail(v)

bestimmt,Wind,Sirene
9

howl(v)

bestimmt,Tiere,Wind
10
bestimmt