het

1
2

Satzbeispiele & Übersetzungen

Het faillissement,
Het faillissement
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen
- geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen
2.4. Het herstructureringsplan
2.4. Het herstructureringsplan
Gevolgen voor het handelsverkeer
Gevolgen voor het handelsverkeer
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Vlaams Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.
Vlaams Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.
2.1. Het project
2.1. Het project
- een toelichting hoe de prijs van het gemeenteperceel dat aan de projectontwikkelaars zal worden verkocht, is bepaald. De Commissie wenst een taxatieverslag te ontvangen betreffende de prijs van het betrokken perceel op het tijdstip van aanmelding van het project;
- een toelichting hoe de prijs van het gemeenteperceel dat aan de projectontwikkelaars zal worden verkocht, is bepaald. De Commissie wenst een taxatieverslag te ontvangen betreffende de prijs van het betrokken perceel op het tijdstip van aanmelding van het project;
2.3.2.2. Het herstructureringsplan
2.3.2.2. Het herstructureringsplan
- Het feit dat het herstructureringsplan ter goedkeuring aan de Belgische staat is voorgelegd
- Het feit dat het herstructureringsplan ter goedkeuring aan de Belgische staat is voorgelegd
Het Gemeenschapsonderwijs
Het Gemeenschapsonderwijs
U kunt weigeren het stuk in ontvangst te nemen indien het niet
U kunt weigeren het stuk in ontvangst te nemen indien het niet