Satzbeispiele & Übersetzungen

Kiwi
Kiwis
Actinidia Chinensis Extract is an extract of the fruit of the kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
Actinidia Chinensis Extract ist ein Extrakt aus der Frucht der Kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
Actinidia Chinensis Seed is the ground seeds of the kiwi plant, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
Actinidia Chinensis Seed besteht aus gemahlenen Samen der Kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
Kiwi fruit, fresh
Kiwis, frisch
Kiwi fruit
Kiwis