Grundton (Nomen | Adjektiv)

1

keynote (n)

Musik