DE Phrasen mit groep EN Übersetzungen
Urteil des Gerichtshofes vom 23. November 2000, Wirtschaftsvereinigung Stahl, Thyssen Stahl AG, Preussag Stahl AG und Hoogovens Staal BV, früher Hoogovens Groep BV gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Rechtssache C-441/97 P, Slg. 2000, I-10293, Randziffer 55. Judgment of the Court of 23 November 2000 Case C-441/97 P Wirtschaftsvereinigung Stahl, Thyssen Stahl AG, Preussag Stahl AG and Hoogovens Staal BV, formerly Hoogovens Groep BV v Commission of the European Communities [2000] ECR I-10293, paragraph 55.
Peerbooms/Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen, Rechtssache C-157/99, Slg. 2001, I-5473, und EuGH 12. Juli 2001, Abdon Vanbraekel und andere/Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC), Rechtssache C-368/98, Slg. 2001, I-5363. Smits/Stichting Ziekenfonds, C-157/99 [2001] ECR I-5473) and Abdon Vanbraekel, C-368/98 [2001]ECR I-5363
BAM: BAM NBM Wegenbouw BV vom 1. April 1994 bis 15. April 2002 und Koninklijke BAM Groep NV vom 1. November 2000 bis 15. April 2002; BAM: BAM NBM Wegenbouw BV from 1 April 1994 to 15 April 2002 and Koninklijke BAM Groep NV from 1 November 2000 to 15 April 2002;
Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV vom 1. April 1994 bis 15. April 2002, Dura Vermeer Groep NV vom 13. November 1998 bis 15. April 2002 und Dura Vermeer Infra BV vom 1. Juli 2000 bis 15. April 2002; Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV from 1 April 1994 to 15 April 2002, Dura Vermeer Groep NV from 13 November 1998 until 15 April 2002 and Dura Vermeer Infra BV from 1 July 2000 to 15 April 2002.
BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV vom 1. April 1994 bis 15. April 2002 und Koninklijke BAM Groep NV vom 1. November 2000 bis 15. April 2002; BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV from 1 April 1994 to 15 April 2002 and Koninklijke BAM Groep NV from 1 November 2000 to 15 April 2002;
Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV vom 1. April 1994 bis 15. April 2002, Dura Vermeer Groep NV vom 13. November 1998 bis 15. April 2002 und Dura Vermeer Infra BV vom 30. Juni 2000 bis 15. April 2002; Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV from 1 April 1994 to 15 April 2002, Dura Vermeer Groep NV from 13 November 1998 to 15 April 2002 and Dura Vermeer Infra BV from 30 June 2000 to 15 April 2002;
BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV: 13,5 Mio., davon 9 Mio. EUR gesamtschuldnerisch mit Koninklijke BAM Groep NV; BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV: EUR 13,5 million, of which Koninklijke BAM Groep NV is jointly and severally liable for EUR 9 million;
Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV: 5,4 Mio. EUR, davon 3,9 Mio. EUR gesamtschuldnerisch mit Dura Vermeer Groep NV und 3,45 Mio. EUR gesamtschuldnerisch mit Dura Vermeer Infra BV; Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV: EUR 5,4 million, of which Dura Vermeer Groep NV is jointly and severally liable for EUR 3,9 million and Dura Vermeer Infra BV is jointly and severally liable for EUR 3,45 million;
Schreiben vom 24. Mai 2002 der CLT-UFA SA sowie der verbundenen Unternehmen RTL/Holland Media Groep SA und Yorin TV BV; Schreiben vom 10. Oktober 2002 von SBS Broadcasting; Schreiben vom 28. November 2002 von VESTRA. By letter of 24 May 2002 from CLT-UFA S.A. and the associated subsidiaries RTL/Holland Media Groep S.A. and Yorin TV BV; by letter of 10 October 2002 from SBS Broadcasting; by letter of 28 November 2002 from VESTRA.
Informatie Beheer Groep (IB-Groep) Informatie Beheer Groep (IB-Groep);
ING besteht zum einen aus der Holding ING Groep N.V. („ING-Gruppe“), der Muttergesellschaft, die 100 % von ING Bank N.V. und ING Verzekeringen N.V. kontrolliert, und zum anderen aus zwei Subholdings, die Banken- bzw. Versicherungstochtergesellschaften kontrollieren. ING is composed of ING Groep N.V. (‘ING Group’), the mother holding company that controls 100 % of ING Bank N.V. and ING Verzekeringen N.V., and two sub-holding companies controlling banking and insurance subsidiaries respectively.
Die Niederlande meldeten am 22. Oktober 2008 eine Kapitalerhöhung von 10 Mrd. EUR („Rekapitalisierungsmaßnahme“) bei der ING Groep N.V. („ING“) in Form von Core-Tier-1-Wertpapieren („CT1-Wertpapiere“) bei der Kommission an. On 22 October 2008, the Netherlandsnotified to the Commission a EUR 10 billion capital increase ("the recapitalisation measure") in ING Groep N.V. ("ING") in the form of Core Tier 1 securities ("CT1 securities").
ING besteht aus der ING Groep N.V., einer Holding, die als Muttergesellschaft die Bankgeschäfte von ING über die ING Bank N.V. („ING Bank“) und ihre Versicherungsgeschäfte über die ING Verzekeringen N.V. („ING Insurance“) kontrolliert. ING is composed of ING Groep N.V., a mother holding company that controls ING's banking activities via ING Bank N.V. ("ING Bank") and its insurance activities via ING Verzekeringen N.V. ("ING Insurance").
(16) Herstructurering — subsidiabiliteit: de Commissie twijfelt eraan of ABX-D, -NL en –F wel in aanmerking kwamen voor herstructureringssteun omdat de rest van de ABX-groep meer financiële middelen ter beschikking van de te herstructureren entiteiten had kunnen stellen. (16) Herstructurering — subsidiabiliteit: de Commissie twijfelt eraan of ABX-D, -NL en –F wel in aanmerking kwamen voor herstructureringssteun omdat de rest van de ABX-groep meer financiële middelen ter beschikking van de te herstructureren entiteiten had kunnen stellen.
(27) Naast de MBO van de "Road Domestic"-activiteiten van ABX-F zijn de Belgische autoriteiten ook voornemens de volledige ABX-groep te privatiseren. De onderhandelingen met een privé-partner zouden overigens al vergevorderd zijn. (27) Naast de MBO van de "Road Domestic"-activiteiten van ABX-F zijn de Belgische autoriteiten ook voornemens de volledige ABX-groep te privatiseren. De onderhandelingen met een privé-partner zouden overigens al vergevorderd zijn.
[15] Met het doel i) een coherente en autonome groep te creëren, ii) samenwerkingsverbanden tussen de entiteiten van de groep te vergemakkelijken en iii) het kapitaal open te stellen voor een industriële investeerder of externe financier. [15] Met het doel i) een coherente en autonome groep te creëren, ii) samenwerkingsverbanden tussen de entiteiten van de groep te vergemakkelijken en iii) het kapitaal open te stellen voor een industriële investeerder of externe financier.
[28] Er wordt aan herinnerd dat de herstructurering van ABX in Frankrijk, Duitsland en Nederland is aangemeld in het kader van de herstructurering van de volledige ABX-groep. De herstructurering van deze entiteiten was noodzakelijk om de financiële situatie van de groep in zijn geheel te verbeteren. [28] Er wordt aan herinnerd dat de herstructurering van ABX in Frankrijk, Duitsland en Nederland is aangemeld in het kader van de herstructurering van de volledige ABX-groep. De herstructurering van deze entiteiten was noodzakelijk om de financiële situatie van de groep in zijn geheel te verbeteren.
(4) De oorspronkelijke coöperatie is Coöperatieve Vereniging VAOP u.a. In de loop van de jaren heeft deze moedermaatschappij verscheidene dochterondernemingen in het leven geroepen om het operationele gedeelte van haar activiteiten in onder te brengen. Deze dochterondernemingen zijn naamloze vennootschappen. De Commissie zal al deze ondernemingen onderzoeken als een één enkele economische entiteit vormende groep omdat de moedermaatschappij in alle dochterondernemingen een meerderheidsbelang bezit. Deze participaties worden overgenomen in de geconsolideerde rekening van de moedermaatschappij. Daarnaast heeft BNG, de voornaamste crediteur van VAOP, slechts één kredietovereenkomst met de groep gesloten, en heeft zij niet een overeenkomst met iedere afzonderlijke onderneming; niettemin zijn in deze overeenkomst ook per onderneming kredietlimieten vastgelegd. Tenslotte zijn er verscheidene financiële overdrachten en zekerheden tussen de verschillende ondernemingen van de groep. Zo is bijvoorbeeld iedere onderneming tegenover BNG aansprakelijk voor de schulden van een andere tot de groep behorende onderneming. (4) De oorspronkelijke coöperatie is Coöperatieve Vereniging VAOP u.a. In de loop van de jaren heeft deze moedermaatschappij verscheidene dochterondernemingen in het leven geroepen om het operationele gedeelte van haar activiteiten in onder te brengen. Deze dochterondernemingen zijn naamloze vennootschappen. De Commissie zal al deze ondernemingen onderzoeken als een één enkele economische entiteit vormende groep omdat de moedermaatschappij in alle dochterondernemingen een meerderheidsbelang bezit. Deze participaties worden overgenomen in de geconsolideerde rekening van de moedermaatschappij. Daarnaast heeft BNG, de voornaamste crediteur van VAOP, slechts één kredietovereenkomst met de groep gesloten, en heeft zij niet een overeenkomst met iedere afzonderlijke onderneming; niettemin zijn in deze overeenkomst ook per onderneming kredietlimieten vastgelegd. Tenslotte zijn er verscheidene financiële overdrachten en zekerheden tussen de verschillende ondernemingen van de groep. Zo is bijvoorbeeld iedere onderneming tegenover BNG aansprakelijk voor de schulden van een andere tot de groep behorende onderneming.
Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Beschluss der Rechtbank van Koophandel te Brussel vom 21. November 2005 in dem Rechtsstreit N.V. City Motors Groep gegen N.V. Citroën Belux Reference for a preliminary ruling from the Rechtbank van Koophandel te Brussel by order of that court of 21 November 2005 in N.V. City Motors Groep v N.V. Citroën Belux
(11) Omdat Rabo Vastgoed behoort tot een financiële groep, zouden eventuele distorsies ook kunnen doorwerken naar de markt voor financiële producten en diensten. (11) Omdat Rabo Vastgoed behoort tot een financiële groep, zouden eventuele distorsies ook kunnen doorwerken naar de markt voor financiële producten en diensten.
168. Dit was overigens de reden waarom de NMBS in haar jaarrekening van 2002 de waarde van deze aandelen en schuldvorderingen op nul had gesteld, [78] omdat, gelet op de financiële situatie van deze groep [d.i. IFB] en in afwachting van de voltooiing van het herstructureringsplan van deze groep binnen de vrachtsector van de NMBS, de commerciële schuldvorderingen en de lopende bestellingen die de NMBS heeft als twijfelachtig [moeten worden] geboekt. [79] 168. Dit was overigens de reden waarom de NMBS in haar jaarrekening van 2002 de waarde van deze aandelen en schuldvorderingen op nul had gesteld, [78] omdat, gelet op de financiële situatie van deze groep [d.i. IFB] en in afwachting van de voltooiing van het herstructureringsplan van deze groep binnen de vrachtsector van de NMBS, de commerciële schuldvorderingen en de lopende bestellingen die de NMBS heeft als twijfelachtig [moeten worden] geboekt. [79]
Rechtssache C-157/99 Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds VGZ und H.T.M. Peerbooms v Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen [2001] Slg I-5473 See Case C-157/99 Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds VGZ and H.T.M. Peerbooms v Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen [2001] ECR I-5473
Ist der Kommission die Ankündigung von TNT post und PIN-groep, ihre Aktivitäten einzustellen bzw. einzufrieren, bekannt? Is the Commission aware of the announcement by TNT Post and the PIN Group that they will be ceasing or suspending their activities?
Informatie Beheer Groep Informatie Beheer Groep
- "MKZ 2001: De evaluatie van een crisis", März 2002, B&A Groep Beleidsonderzoek & Advies bv, Den Haag, http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02080b.pdf - ‘MKZ 2001: De evaluatie van een crisis' ('FMD 2001: Evaluation of a crisis'), March 2002, B&A Groep Beleidsonderzoek & Advies bv, The Hague http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02080b.pdf ,

DE Wörter ähnlich wie groep

EN Wörter ähnlich wie groep