graue Maus

Satzbeispiele & Übersetzungen

Graue Notothenia
Haddock
Graue Notothenia
Capelin
Graue Notothenia
Grenadiers
Graue Notothenia
Grey rock cod
Graue Notothenia
Grey rockcod
Tastatur oder Maus.
keyboard or mouse action.
Bevorzugte Tierarten sind Ratte oder Maus.
The rat or mouse are the preferred species.
Maus-Fellfleckentest
mouse spot test;
Maus-Katzenhai
Mouse catshark
Angular roughshark Graue Meersau
Sailfin roughshark
Art Graue Notothenia
Species Grey rockcod
Maus
Mice
Maus
Mouse
lacZ Plasmid Maus;
lacZ plasmid mouse;
Maus-Bioassay
Mouse bioassay