gossip (Nomen | Verb)

2

Lästerin (n)

behavior - woman
3

schwatzen (v)

talk
4

tratschen (v)

talk
8

Lästerer (n)

behavior - man