glühende Kohle (Nomen)

1

ember (n)

allgemein

Satzbeispiele & Übersetzungen

Kohle
Coal
Kohle
Coal and lignite
Teerbasen, Kohle, Pikolin-Fraktion
Tar bases, coal, picoline fraction;
Teerbasen, Kohle, Lutidinfraktion
Tar bases, coal, lutidine fraction;
Kohle;
coal;
Kohle;
Charcoal;
CO Kohle
CO Coal
Strom Kohle
Electricity Coal
Kohle, Industrie
Coal, industry
Kohle, Haushalte
Coal, households
3. Kohle
3. Coal
4.4 Kohle
4.4 Coal
15. Kohle
15. Coal