Gill

1
  • GILL Kiemennetz
  • GILL Gillnet
  • Neena Gill
  • Neena Gill
  • Neena Gill
  • Ms Gill

Satzbeispiele & Übersetzungen

Neena Gill, Berichterstatterin
Ms Gill, rapporteur
Neena Gill ,
Neena Gill ,
Neena Gill und
Neena Gill and
Neena Gill und
Neena Gill , and
Neena Gill im Namen der PSE-Fraktion ,
Neena Gill , on behalf of the PSE Group ,
Neena Gill im Namen der PSE-Fraktion
Neena Gill , on behalf of the PSE Group
Neena Gill anstelle von
Neena Gill to replace
Neena Gill .
Neena Gill .
GILL Neena
GILL Neena
Neena Gill 9.6.2005
Neena Gill 9.6.2005

gill (Nomen)

Satzbeispiele & Übersetzungen

Bluntnose six-gill shark
Grauhai
Ms Gill
Neena Gill
Neena Gill ,
Neena Gill ,
Neena Gill and
Neena Gill und
Neena Gill to replace
Neena Gill anstelle von
Neena Gill .
Neena Gill .
Neena Gill , and
Neena Gill und
GILL Neena
GILL Neena
Neena Gill 9.6.2005
Neena Gill 9.6.2005