Geologie (Nomen)

1

geology (n)

Wissenschaft, the study of the earth
  • Geologie
  • Geology
  • Geologie und Geophysik;
  • geology and geophysics;
  • Geologie und Seismologie
  • Geology and seismology

Satzbeispiele & Übersetzungen

Geographie, Geologie
Geography, geology
Sonstige - Geographie, Geologie
Others - Geography, geology