Gesuchter Begriff Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker metric hat ein Ergebnis
Gehe zu

EN DE Übersetzungen für metric

metric (a) Metrik (a) {f}
metric (a) metrisch (a)
metric (a) [measures - weights] metrisch (a) [measures - weights]