Fernsprechen (Fe)

Satzbeispiele & Übersetzungen

FE Nr.
FU No
Fe-Mangel
Fe - deficiency
FE Fahrzeugeinheit
VU Vehicle Unit
Fe-Identifizierungsnummer
Fe identifier
FE-Teilnummer
VU part number
FE-Tageszusammenfassung je Fahrer
VU daily summary per driver
14 FE-Kennung
14 VU Identification
Anschrift des FE-Herstellers
VU manufacturer address
FE-Bauartgenehmigungsnummer
VU approval number
FE-Seriennummer
VU serial number
FE-Baujahr
VU year of manufacture