Gesuchter Begriff disclose hat 14 Ergebnisse
EN Englisch DE Deutsch
disclose (v) [news]
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
bloßlegen (v) [news]
 • bloßgelegt
 • legen bloß
 • legst bloß
 • legtest bloß
 • legten bloß
 • leg(e) bloß
disclose (v)
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
enthüllen (v)
 • enthüllt
 • enthüllen
 • enthüllst
 • enthülltest
 • enthüllten
 • enthüll(e)
disclose (v) [news]
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
enthüllen (v) [news]
 • enthüllt
 • enthüllen
 • enthüllst
 • enthülltest
 • enthüllten
 • enthüll(e)
disclose (v)
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
offenbaren (v)
 • offenbart
 • offenbaren
 • offenbarst
 • offenbarten
 • offenbartest
 • offenbar(e)
disclose (v) [news]
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
offenbaren (v) [news]
 • offenbart
 • offenbaren
 • offenbarst
 • offenbarten
 • offenbartest
 • offenbar(e)
EN Englisch DE Deutsch
disclose (v) [news]
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
preisgeben (v) [news]
 • preisgegeben
 • geben preis
 • gibst preis
 • gaben preis
 • gabst preis
 • gib preis
disclose (v) [news]
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
aufdecken (v) [news]
 • aufgedeckt
 • decken auf
 • deckst auf
 • decktest auf
 • deckten auf
 • deck(e) auf
disclose (v) [news] bekannt geben (v) [news]
disclose (v n) [make known]
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
veröffentlichen (v n) [make known]
 • veröffentlicht
 • veröffentlichst
 • veröffentlichen
 • veröffentlichten
 • veröffentlichtest
 • veröffentlich(e)
disclose (v) [news]
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
veröffentlichen (v) [news]
 • veröffentlicht
 • veröffentlichst
 • veröffentlichen
 • veröffentlichten
 • veröffentlichtest
 • veröffentlich(e)
disclose (v n) [make known]
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
bekanntgeben (v n) [make known]
 • bekanntgegeben
 • geben bekannt
 • gibst bekannt
 • gaben bekannt
 • gabst bekannt
 • gib bekannt
disclose entiert
disclose (v n) [make known]
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
bekanntmachen (v n) [make known]
 • bekanntgemacht
 • machst bekannt
 • machen bekannt
 • machtest bekannt
 • machten bekannt
 • mach(e) bekannt
disclose (v)
 • disclosed
 • disclose
 • disclose
 • disclosed
 • disclosed
enttarnen (v)
 • enttarnt
 • enttarnst
 • enttarnen
 • enttarntest
 • enttarnten
 • enttarn(e)

Englisch Deutsch Übersetzungen

EN Synonyme für disclose DE Übersetzungen
avow [acknowledgement] uznawać
divulge [acknowledgement] rozgłaszać
hold [acknowledgement] trzymać
confess [acknowledgement] przyznawać {Ü|pl|}
declare [acknowledgement] wyznawać
admit [acknowledgement] przyznawać {Ü|pl|}
exhibit [reveal] eksponat {m}
show [reveal] wykazać
expose [reveal] ukazać (v)
display [reveal] ekspozycja {f}
report [broadcasting] sprawozdanie {n}
publish [broadcasting] wydawać
tell [broadcasting] polecać
air [broadcasting] lotniczy
betray [display] zdradzić (v)
feature [display] cecha {f}
present [display] prezentować
express [display] wyrażać {Ü|pl|}
unravel [tell] pruć
explain [tell] wytłumaczyć