Creme (Nomen)

1

cream (n)

Salbe, Apotheke, Farbe, Kosmetik, colour