DE Phrasen mit commissie EN Übersetzungen
(12) De Commissie had bovendien ook vastgesteld dat de NMBS in 2001 in totaal 150 miljoen EUR [20]"andere bedragen" aan ABX-D, -NL en –F had uitgekeerd, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Commissie. (12) De Commissie had bovendien ook vastgesteld dat de NMBS in 2001 in totaal 150 miljoen euro [20] "andere bedragen" aan ABX-D, -NL en –F had uitgekeerd, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Commissie.
2.2. Herinnering — de twijfels die de Commissie op 23.7.2003 heeft geuit 2.2. Herinnering — de twijfels die de Commissie op 23.7.2003 heeft geuit
(14) Bij het inleiden van de procedure heeft de Commissie twijfels geuit over de volgende aspecten: (14) Bij het inleiden van de procedure heeft de Commissie twijfels geuit over de volgende aspecten:
(19) "Andere bedragen": de Commissie twijfelt eraan of de "andere subsidies" die in 2001, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Commissie, zijn uitgekeerd, verenigbaar zijn. De twijfels van de Commissie hebben betrekking op de aanwezigheid en verenigbaarheid van steun. (19) "Andere bedragen": de Commissie twijfelt eraan of de "andere subsidies" die in 2001, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Commissie, zijn uitgekeerd, verenigbaar zijn. De twijfels van de Commissie hebben betrekking op de aanwezigheid en verenigbaarheid van steun.
3. AANVULLENDE TWIJFELS VAN DE COMMISSIE 3. AANVULLENDE TWIJFELS VAN DE COMMISSIE
(21) Voor haar beoordeling van reddings- en herstructureringssteun heeft de Commissie de bovengenoemde richtsnoeren uitgevaardigd. De Nederlandse autoriteiten hebben de Commissie verzocht de maatregel te onderzoeken in het licht van deze richtsnoeren. (21) Voor haar beoordeling van reddings- en herstructureringssteun heeft de Commissie de bovengenoemde richtsnoeren uitgevaardigd. De Nederlandse autoriteiten hebben de Commissie verzocht de maatregel te onderzoeken in het licht van deze richtsnoeren.
8. Bij schrijven van 28 april 2005, geregistreerd bij de Commissie op 3 mei 2005 (SG(2005)A(05)4155), hebben de Belgische autoriteiten de Commissie de aanvullende inlichtingen toegezonden waarom in de brief van 29 maart 2005 was verzocht. 8. Bij schrijven van 28 april 2005, geregistreerd bij de Commissie op 3 mei 2005 (SG(2005)A(05)4155), hebben de Belgische autoriteiten de Commissie de aanvullende inlichtingen toegezonden waarom in de brief van 29 maart 2005 was verzocht.
11. Op 16 september 2005 heeft een werkvergadering plaatsgevonden tussen de Commissie en de Belgische autoriteiten. Tijdens deze vergadering heeft de Commissie de Belgische autoriteiten verzocht aanvullende inlichtingen te verstrekken. De Belgische autoriteiten hebben deze inlichtingen toegezonden per e-mail van 21 oktober 2005, die bij de Commissie is geregistreerd op 24 oktober 2005 (TREN/A(05)27067). 11. Op 16 september 2005 heeft een werkvergadering plaatsgevonden tussen de Commissie en de Belgische autoriteiten. Tijdens deze vergadering heeft de Commissie de Belgische autoriteiten verzocht aanvullende inlichtingen te verstrekken. De Belgische autoriteiten hebben deze inlichtingen toegezonden per e-mail van 21 oktober 2005, die bij de Commissie is geregistreerd op 24 oktober 2005 (TREN/A(05)27067).
133. De kapitaalverhoging zal in het tweede halfjaar 2005 plaatsvinden, na goedkeuring ervan door de Commissie. 133. De kapitaalverhoging zal in het tweede halfjaar 2005 plaatsvinden, na goedkeuring ervan door de Commissie.
263. Vervolgens stelt de Commissie vast dat IFB minderheidsparticipaties in een aantal belangrijke Belgische terminals bezit. 263. Vervolgens stelt de Commissie vast dat IFB minderheidsparticipaties in een aantal belangrijke Belgische terminals bezit.
270. De Belgische regering heeft ermee ingestemd een jaarverslag bij de Commissie in te dienen zodat de Commissie kan beoordelen of het herstructureringsplan ten uitvoer wordt gelegd overeenkomstig de door de Belgische autoriteiten aangegane verbintenissen. 270. De Belgische regering heeft ermee ingestemd een jaarverslag bij de Commissie in te dienen zodat de Commissie kan beoordelen of het herstructureringsplan ten uitvoer wordt gelegd overeenkomstig de door de Belgische autoriteiten aangegane verbintenissen.
[75] Conclusies in zaak C-276/2002, Spanje tegen Commissie, 1 april 2004. [75] Conclusies in zaak C-276/2002, Spanje tegen Commissie, 1 april 2004.
[82] Arrest van 21 maart 1991, Italië/Commissie, C-305/89, punten 19 en 20. [82] Arrest van 21 maart 1991, Italië/Commissie, C-305/89, punten 19 en 20.
[86] Arrest van 21 maart 1991, Italië/Commissie, C-305/89, punten 19 en 20. [86] Arrest van 21 maart 1991, Italië/Commissie, C-305/89, punten 19 en 20.
[87] Arrest van 21 maart 1991, Italië/Commissie, C-305/89, punten 19 en 20. [87] Arrest van 21 maart 1991, Italië/Commissie, C-305/89, punten 19 en 20.
[90] Arrest van 10 juli 1986, België/Commissie, 234/84, punt 14. [90] Arrest van 10 juli 1986, België/Commissie, 234/84, punt 14.
[91] Arrest van 21 maart 1991, Italië/Commissie, C-305/89, punten 19 en 20. [91] Arrest van 21 maart 1991, Italië/Commissie, C-305/89, punten 19 en 20.
Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR) Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
- Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst – Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst – Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
– De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française – De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
– De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française - De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst – Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst – Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
– De bevoegde Examen commissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française – De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française