combat zones

Satzbeispiele & Übersetzungen

Zones
Gebiete
Zones
Gebiet
Continental zones
Binnenwassergebiete
Free zones
Freizonen
Fishing zones
Fanggebiete
Fishing zones
Fischereizonen
Continental Zones
Binnenwassergebiete
Restricted zones
Sperrzonen
Bulkheads not bounding either main vertical zones or horizontal zones
Schotte, die weder senkrechte Hauptbrandabschnitte noch waagerechte Brandabschnitte begrenzen
FISHING ZONES
FISCHEREIZONEN
Risk Zones
Risikogebiete
Geographical zones
Geografische Gebiete
- police zones
die Polizeizonen
radiation zones
strahlenbelastete Gebiete,
Other zones
sonstige Gebiete