coachman's whip

Satzbeispiele & Übersetzungen

Typical snakes, water snakes, whip snakes
Colubridae Nattern