Gesuchter Begriff cheap hat 11 Ergebnisse
EN Englisch DE Deutsch
cheap (a) günstig (a)
cheap (a) [money] günstig (a) [money]
cheap (a) billig (a)
cheap (a) [money] billig (a) [money]
cheap (a) [quality] billig (a) [quality]
EN Englisch DE Deutsch
cheap (a) [quality] minderwertig (a) [quality]
cheap (a) [money] nicht teuer (a) [money]
cheap (a) preiswert (a)
cheap (a) [money] preiswert (a) [money]
cheap (a) preisgünstig (a)
cheap (n) Klamotte (n) {f}

Englisch Deutsch Übersetzungen