Satzbeispiele & Übersetzungen

Camp beds
Feldbetten
Camp Commandant, Yangoon
Befehlshaber, Camp Rangoon
camp
Lager
Wim van de Camp ,
Wim van de Camp ,
Wim van de Camp , on behalf of the PPE Group,
Wim van de Camp im Namen der PPE-Fraktion,
Struan Stevenson , on Camp Ashraf
Struan Stevenson , zum Lager Ashraf
Camp Ashraf
Lager Ashraf
van de CAMP Wim
van de CAMP Wim