by giro

1

Giro- (o)

banking

Satzbeispiele & Übersetzungen

Giro Clearing system
Giro Clearingsystem