Blitzlämpchen (Nomen)

1

flashbulb (n)

Fotografie