Beleuchtung (Nomen)

1

light (n)

Elektrizität
 • Beleuchtung AUS
 • Lighting OFF
 • Beleuchtung;
 • lighting;
 • Beleuchtung
 • Lighting
2

lighting (n)

Elektrizität
 • Beleuchtung
 • lighting,
 • Beleuchtung
 • lighting
 • Beleuchtung.
 • Lighting.
3
Elektrizität
 • Beleuchtung;
 • Illumination;
 • Beleuchtung
 • ILLUMINATION
 • Beleuchtung
 • Illumination
9
 • OP-Beleuchtung
 • Surgical lights

Satzbeispiele & Übersetzungen

BELEUCHTUNG
ILLUMINATION
6 BELEUCHTUNG
ILLUMINATION
Keine Beleuchtung
Not capable of being illuminated.
Keine Beleuchtung
Not capable of being illuminated at all.
Keine Beleuchtung.
Not capable of being illuminated.
NVIS-Beleuchtung;
NVIS lighting;
Beleuchtung,
lighting
Effiziente Beleuchtung
Efficient lighting
aufgezeichnete maximale Beleuchtung
Maximum lighting level recorded
aufgezeichnete durchschnittliche Beleuchtung
Average lighting level recorded
aufgezeichnete geringste Beleuchtung
Minimum lighting level recorded
5.1.1.6.2. Beleuchtung
5.1.1.6.2. Lighting
6. BELEUCHTUNG
6. ILLUMINATION
Normale Beleuchtung
normal lighting
1.3 Beleuchtung.
1.3 Lighting.