basil (Nomen)

1

Basilikum (n)

botany - culinary, herb
  • Basil
  • Basilikum

Satzbeispiele & Übersetzungen

Basil B. Parrish
Basil B. PARRISH