Athen (Nomen)

1

Athens (n)

Hauptstadt, Erdkunde
  • Athen
  • Athens
  • Mangrinox S.A., Athen, Griechenland
  • Mangrinox SA, Athens, Greece,
  • Athen, Thessaloniki
  • Athens, Thessaloniki

Satzbeispiele & Übersetzungen

Athen
Athene
Zweigstelle Athen
Athens Branch
Vidin-Sofia-Thessaloniki-Athen
Vidin-Sofia-Thessaloniki-Athens
Athen,
Athens;
Symetal S.A., Athen, Griechenland
Symetal S.A., Athens, Greece
Symetal S.A., Athen, Griechenland
Symetal SA, Athens, Greece
- Mangrinox S.A., Athen, Griechenland
- Mangrinox SA, Athens, Greece,
GR-ATHEN
GR-Athens