art object

Satzbeispiele & Übersetzungen

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, 9 november 2005, art. 31, juncto Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, art. 37, art. 38, art 45.
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, 9. November 2005, Art. 31, juncto Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Art. 37, Art. 38, Art. 45.
External object identifier of the spatial object.
Externer Objektidentifikator des Geo-Objekts.
External object identifier of spatial object.
Externer Objektidentifikator des Geo-Objekts.