Art (Nomen)

1

wise (n)

Weise
2

mode (n)

Weise
3

fashion (n)

Weise
4

species (n)

Zoologie, group of plants or animals having similar appearance
5

style (n)

Waren
6

manner (n)

Weise, Gebrauch
7

way (n)

Eigenschaft, Gebrauch, Weise
8

type (n)

Gruppe, Waren, Kategorie
9

sort (n)

Gruppe, Waren, Kategorie
10

kind (n)

Kategorie, Gruppe

Satzbeispiele & Übersetzungen

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, 9. November 2005, Art. 31, juncto Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Art. 37, Art. 38, Art. 45.
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, 9 november 2005, art. 31, juncto Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, art. 37, art. 38, art 45.
Art. 7, Art. 67
Art. 7, 67
Art. 22; Art. 62 Abs. 1
Article 22; Article 62, point 1
Art 21; Art. 62 Buchst. 1
Article 21; Article 62, point 1
Art. 51 und Art. 134
Rule 51 and Rule 134
Art. 60, Art. 301 und Art. 308 EGV
Articles 60, 301 and 308 EC
Art. 93 und Art. 51
Rules 93 and 51
Art. 93 und Art. 51
Rules 93and 51

art (Nomen)

Satzbeispiele & Übersetzungen

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, 9 november 2005, art. 31, juncto Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, art. 37, art. 38, art 45.
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, 9. November 2005, Art. 31, juncto Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Art. 37, Art. 38, Art. 45.