Allmende (Nomen)

1
historisch
2

common (n)

historisch